Beleidsontwikkeling

Direct toepasbaar

Ruimtelijke plannen die niet passen bij de dagelijkse realiteit zijn zinloos. Wij kijken altijd naar de directe toepasbaarheid. Is het uitvoerbaar? Sluit het aan bij de gebruikers van de stad? Levert het op wat we willen? Met andere woorden: de conceptuele en strategische kant van beleidsontwikkeling moet gewoon kloppen, maar de eindgebruiker is ons vertrekpunt.

Hoe we dat doen? Gedegen onderzoek en een goed gesprek met alle betrokken partijen. Door al deze invalshoeken te betrekken, maken we concreet en afgewogen beleid dat haalbaar en schaalbaar is op verschillende overheidsniveaus.

Klop bij ons aan voor structuurvisies, behoefteonderzoeken, woonvisies, de Omgevingswet of met vragen over de identiteit van je stad. Wij adviseren en begeleiden niet alleen, maar ondersteunen je ook in de uitvoering met het opzetten van het proces en het verbinden van partijen. 

Maarten Bosman

Nog vragen? Ik help je graag verder

Maarten Bosman

adviseur en oprichter
maarten@dutchplanners.nl
06 16 44 81 19

Af en toe up-to-date? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.