Structuur, overzicht en strategie bij ruimtelijke projecten

Meer over ons
Project

Inpassingsplan Provincie Gelderland

Lees meer
Blog

Wonen op een vierkante meter

Lees meer

U heeft een geweldig plan om een klein stukje wereld te veranderen. 

Wij ontwikkelen slimme strategieën voor beleid, gebieden en locaties om plannen te realiseren.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen komen veel belangen samen. Wij creëren overzicht, vertrouwen en verbinden agenda’s van partijen. Werken aan veranderingen vraagt om visie, creativiteit en soms een radicaal andere benadering. We geven inspiratie en sturing door partijen te verbinden, zodat ideeën werkelijkheid worden. Verandering vraagt om kansen zichtbaar maken, en kennis van wetten en regels, met respect voor elkaars belangen.

Wat wij doen

Thema's

Beleidsontwikkeling

U staat voor de uitdaging om nieuw beleid te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat beleid direct toepasbaar is. Meer over Beleidsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

U heeft een gebied dat u wilt (her)ontwikkelen. Misschien is uw vraagstuk nog niet zo concreet, of misschien heeft u al een duidelijke visie en plan. Wij doen onderzoek, geven advies en begeleiding. Meer over Gebiedsontwikkeling

Locatieontwikkeling

U wilt een locatie ontwikkelen. Wij doen de noodzakelijke onderzoeken, bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen en zorgen voor een efficiënt proces. Meer over Locatieontwikkeling

Diensten

Onderzoek en advies

U komt niet uit een complex vraagstuk of er is extra onderzoek nodig? Wij helpen u graag door u te ondersteunen met onderzoek resulterend in een advies of strategie.
Meer over Onderzoek en advies

Interim en projecten

U bent opzoek naar een interim voor een bepaalde tijdsperiode? Wij kunnen voor u interim management opdrachten uitvoeren.
Meer over Interim en projecten

Participatie en proces

U heeft een vraagstuk over burgerparticipatie voor de ontwikkeling van een plan of beleid? Dit kan gevoelig zijn, zeker omdat het u veel tijd en geld kan kosten als het participatietraject niet goed is ingestoken.
Meer over Participatie en proces

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

© Copyright 2018 - dutchplanners.nl
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing